PRODUKTUTVECKLING

Vi satsar just nu kraftfullt på produktutveckling för att skapa ett större produktsortiment.Vi arbetar i alla moderna verktyg som står tillbuds, 3D-cad för att skapa bra konstruktioner och analys verktyg för FEM och CFD.

Utvecklingsarbetet styrs av våra kunders behov och önskemål. Målsättningen är att fördjupa samarbetet med befintliga kunder och etablera samarbete med nya kunder.

Kvarnmon Hydraulics AB | Vintergatan 1 | Box 967 | S-591 29 MOTALA | Sweden