PRODUKTER

Kvarnmon-tanken 


Konstruktionen är resultat av ett mångårigt arbete i syfte att skapa marknadens bästa hydraultank. Detta har möjliggjorts genom att ta tillvara olika specialistkompetenser inom universitet, högskolor och i hydraulikindustrin. 
I Kvarnmon tanken avluftas oljan effektivt med rätt riktat returfilter, skvalpplåt, lång distans mellan inlopp och utlopp samt ett effektivt avluftningsfilter.

Gavlarna är djuppressade, har förstärkts med prägling och är försedda med en falsad kant mot mantelplåten. Tanken har försetts med filterplatta som möjliggör en stabil fastsättning av returfilter. 

Suganslutningens konstruktiongör det möjligt att erhålla både 2” eller 2 ½” med samma produkt. De går att vrida åt olika håll utan problem. 
Suganslutningen har stabil uppbyggnad för att förhindra att suganslutningsröret böjer sig vid infästningen när suganslutningsslangen är tung.Våra hydraultankar levereras alltid kompletta inkl konsoler, spännband, suganslutningar etc. Detta gör att ni kan vara säkra på att få ett komplett kit att montera. 

Kvarnmon Hydraulics AB | Vintergatan 1 | Box 967 | S-591 29 MOTALA | Sweden