EGENSKAPER I HYDRAULSYSTEMET

Dagens högeffektiva hydraulsystem ställer stora krav på vilka ingående komponenter det byggs på. Hydraultanken är en viktig del i valet av dessa komponenter.

       Dagens hydraultankar måste klara flera systemfunktioner: 

  • Avlufta hydrauloljan efter inlopp och innan utlopp. Luft kommer alltid in i oljan t.ex. via cylindrar och hydraulmotorer. Det är viktigt att tanken är så designad, att luften kan avskiljas på ett effektivt sätt.
  • Urskilja vatten ur hydrauloljan som orsakas av temperaturvariationer i hydraulsystemet.
  • Uppta volymvariationer som orsakas av hydraulcylindrar och andra komponenter.
  • Gå från turbulent till laminär strömning. Vid inloppet till hydraultanken har hydrauloljan ofta en turbulent karaktäristik och vid utloppet måste en laminär strömning ha skapats.

Allt detta har vi tänkt på och löst i din hydraultank från Kvarnmon. Vi har både hydrauliskt och plåttekniskt kunnande för att kunna utveckla högprestanda produkter för framtiden.

Kvarnmon Hydraulics AB | Vintergatan 1 | Box 967 | S-591 29 MOTALA | Sweden